Видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение прелгагат богати възможности на настройка и висока степен на надеждност. Със защитена оптична мрежа и различни сървъри се осъществява отдалечено видеонаблюдение, като при желание от страна на клиента, може да наблюдава на живо какво се случава в наблюдавания обект.

Системите за видеонаблюдение подобряват качеството на охрана на обектите, намаляват кражби и опити за посегателства върху имуществото на клиентите, подобряват работната дисциплина на служителите и др.

Новини

Информация

Централен офис
София 1113, 
жк. Изток,ул. "Николай Хайтов" №12, ет. 5
тел: +359 2 418 17 56 
Факс: +359 2 878 05 49
GSM: +359 888 505 959
e-mail: viking.nikolov@abv.bg 
www.asoviking.com