Сигнално охранителна дейност (Охрана със СОТ)

„ВИКИНГ - НИКОЛОВ“ ЕООД има всички научни, технически и материални ресурси и възможности да оборудва всякакъв вид обекти със СОТ, да ги профилактира и използва оптимално, съгласно желанията на клиента в резон с изискванията на нормативните документи в РБългария. Фирмата разполага в висококвалифициран инжинерен, технически и менажерен състав, който е в състояние за кратко време да изпълни всяко техническо задание, свързано със СОТ, системи за видеонаблюдение на открити и закрити пространства, пожароизвестителни системи, различни системи за контрол на достъпа или други технически въпроси, касаещи сигурността на физически лица, обекти и др. Сигнално-охранителна техника, с която фирмата работи е на водещи фирми в областта на електрониката.

Освен с рутинните си задачи по оборудването и охраната на обекти със СОТ, фирмата има широки възможности да проектира сигнално-охранителна техника и на нестандартни стационарни и подвижни обекти.

Фирма „ВИКИНГ - НИКОЛОВ” ЕООД разполага с функционален и оборудван със съвременна комуникационна техника Оперативен дежурен център (ОДЦ), осъществяващ мониторинг, проверка на получени сигнали от СОТ, мигновена връзка, контрол, помощ и управление на охранителните сили, работещ със специализиран лицензиран софтуер. ОДЦ на фирмата е подсигурен от независимо захранване, което гарантира 24-часова работа. Наличното GPRS оборудване е многоканално, използващо едновременно покритието на трите GSM оператора, което позволява надеждна работа при различни условия. Използваните модули за охрана по GPRS са с възможност за съвместна работа с всички видове охранителни системи.

Денонощно на смяна се поддържат екипи за реакция и противодействие при нарушения в охраняваните обекти. Действията на служителите се контролират от специални групи за оперативен контрол, а времето за реагиране – от цифрова компютърна система. Служителите са професионално подготвени охранители, специално обучени за реакция в екстремални условия, притежават солидна подготовка по бойни изкуства, боравене с оръжие и опит в залавяне на нарушители.

 

Новини

Информация

Централен офис
София 1113, 
жк. Изток,ул. "Николай Хайтов" №12, ет. 5
тел: +359 2 418 17 56 
Факс: +359 2 878 05 49
GSM: +359 888 505 959
e-mail: viking.nikolov@abv.bg 
www.asoviking.com