Лицензи и сертификати

/Лицензи и сертификати/395.jpg         /Лицензи и сертификати/1805.jpg      /Лицензи и сертификати/OHSAS 18001.jpg     

 /Лицензи и сертификати/ISO 9001.jpg      /Лицензи и сертификати/ISO 27001.jpg          /Лицензи и сертификати/112259.jpg   

/Лицензи и сертификати/КРС.jpg       /Лицензи и сертификати/КРС1.jpg       /Лицензи и сертификати/КРС3.jpg             

Новини

Информация

Централен офис
София 1113, 
жк. Изток,ул. "Николай Хайтов" №12, ет. 5
тел: +359 2 418 17 56 
Факс: +359 2 878 05 49
GSM: +359 888 505 959
e-mail: viking.nikolov@abv.bg 
www.asoviking.com