Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари (Инкасова дейност)

Охраната на ценни пратки и товари е дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, чието транспортиране задължително се осъществява с бронирани автомобили, съгласувани и определени за целта маршрути, с въоръжен и отлично подготвен персонал, постоянна и надеждна радио и GSM връзка и други помощни средства за защита. Организацията се осъществява в съответствие с утвърден План и Инструкция за осъществяване на охрана при транспортиране на ценни пратки и товари и под ръководството на Оперативния дежурен център (ОДЦ) на фирмата, който наблюдава и контролира непрекъснато маршрута и движението на специализираните автомобили посредством GPS система. При необходимост и в зависимост от обема на ценните пратки и товари се подсигуряват ескортни автомобили.

Новини

Информация

Централен офис
София 1113, 
жк. Изток,ул. "Николай Хайтов" №12, ет. 5
тел: +359 2 418 17 56 
Факс: +359 2 878 05 49
GSM: +359 888 505 959
e-mail: viking.nikolov@abv.bg 
www.asoviking.com