Основни дейности

Професионална физическа охрана

- На обекти с различна дейност и предназначение(административни сгради, промишлени предприятия и стопански обекти, държавни учреждения, военни поделения, обекти от инфраструктурата, учебни заведения, общински обекти, здравни заведения, строителни обекти, складови бази и др.)

- Персонална охрана, охрана на масови мероприятия

Сигнално охранителна дейност (СОД)

- Проучване, проектиране, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ)

- 24 часов мониторинг и охрана със СОТ и реакция с автопатрули

Видеонаблюдение
Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари(Инкасова дейност)

 

 

Новини

Информация

Централен офис
София 1113, 
жк. Изток,ул. "Николай Хайтов" №12, ет. 5
тел: +359 2 418 17 56 
Факс: +359 2 878 05 49
GSM: +359 888 505 959
e-mail: viking.nikolov@abv.bg 
www.asoviking.com