За нас

„ВИКИНГ - НИКОЛОВ“ ЕООД е специализирано дружество за сигурност и охрана, регистрирано през 1993 г. Фирмата притежава безсрочен национален лиценз № 395/14.10.2004 г. съгласно ЗЧОД за извършване на охранителна дейност и Лиценз № 1805/28.03.2012 г. за охрана на мероприятия на територията на цялата страна.

За периода от създаването си до настоящия момент „ВИКИНГ - НИКОЛОВ“ ЕООД се утвърди като една от водещите охранителни фирми в столицата и страната, която предлага широк спектър от охранителни услуги, включващи :

  • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена)
  • Сигнално охранителна дейност (Охрана със СОТ)
  • Видеонаблюдение
  • Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари

Натрупаният безценен опит в охраната и сигурността на различни по своята същност обекти на територията на гр. София и страната, помага за пълното удовлетворяване изискванията на пазара и клиентите.

Основните приоритети в охранителната дейност са:

  • спазване принципите за зачитане правата, достойнствто и свободите на гражданите;
  • гарантиране сигурност и безопасност;
  • осъществяване на превантивна дейност в охраняваните обекти;
  • гарантиране сигурността и опазване на обществения ред;
  • борба с престъпността и опазване на обществения ред.

Новини

Информация

Централен офис
София 1113, 
жк. Изток,ул. "Николай Хайтов" №12, ет. 5
тел: +359 2 418 17 56 
Факс: +359 2 878 05 49
GSM: +359 888 505 959
e-mail: viking.nikolov@abv.bg 
www.asoviking.com